Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 011 7703961 ili
nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@efedra.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
 
- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 011 7703961 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@efedra.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.
 
- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16b Novi Beograd.
 
PODACI O FIRMI EFEDRA D.O.O
 
ULICA I BROJ: PRVOMAJSKA 8k ZEMUN
PIB : 100092467
MATIČNI BROJ: 17303864
ŠIFRA DELATNOSTI: 4711
KONTAKT TELEFON : 011 7703961
E-MAIL: info@efedra.rs
BROJ RAČUNA : 170-30021876012-88